نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
قیمت تشک رویا
انتخاب نوع پمپ جهت آبرساني و استفاده در صنعت پمپ و موتور ديزل
نوشته شده در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ توسط sanatfa | نظرات (0)

انتخاب نوع پمپ جهت آبرساني و استفاده در صنعت

 

بهتر است تا براساس راهنمايي هاي ذيل نوع پمپ را انتخاب كنيد :

  1. پمپ تك مرحله اي با پروانه معلق
  2. پمپ با پوسته دو تكه شعاعي يا محوري چند مرحله اي
  3. تطابق NPSHr در برابر NPSHA
  4. بر اساس بازده پمپ و محاسبه bhp
  5. به دست اوردن نرخ توان محرك بر اساس معيار هاي API

انتخاب نوع پمپ

پمپ مورد نياز براي اين كاربرد بايد بگوييم كه در واقع يك پمپ چند مرحله اي با پوسته دو تكه محوري است كه در واقع بر اساس معياري است كه در آن هد (انرژي) مورد نياز به وسيله سيستم از مقدار هدي كه مي تواند به وسيله يك پروانه با قطر ۱۵ اينچ تك مرحله اي توليد شده فراتر مي رود. پمپ انتخاب شده يك پمپ ۳×۴ MOC Union با ۵ مرحله با پوسته دو تكه محوري است.

توجه داشته باشيد در كاركرد پمپ در نقطه بازدهي بهينه آن BEP است كه انتخاب يك پروانه با قطر ۹٫۵ اينچ درجريان نامي اثر گذار خواهد بود. در انتخاب يك پمپ افقي متعارف جهت پمپاژ ميعانات از ميعان كننده داغ واضح و آشكار است كه NPSH موجود از جمله موارد اصلي مي باشد. معمولا در اين كاربرد، يك پمپ كنسروي Canned عمودي انتخاب مناسبي مي باشد. معمولا چيزي كه باعث شده تا اين مدل پمپ براي استفاده در اين نوع سرويس مناسب باشد ويژگي هاي اين نوع طراحي است. درباره طراحي آن ها بايد بگوييم كه در انتهاي پائين محور پروانه اولين مرحله قرار گرفته و تا NPSH مورد نياز پمپ به دست آيد طول محور مي تواند به اندازه كافي بلند در نظر گرفته شود.

بيشتر بدانيد : قيمت پمپ

ملاحظات مربوط به كاركرد سيستم

در قسمت تجربيات عمل كردي از جمله بخش هاي مهم و اساسي وجود جزئي ترين اطلاعات مربوط به سيستمي است كه پمپ در آن كار خواهد كرد.

سيستم هاي به فرم حلقه بسته (closed loop systems)

زماني كه در يك حلقه بسته، قرار باشد كه يك پمپ كار كند؛ اين به صورت است كه خروجي هاي پمپ به درون سيستم خود بوده و يا به عبارتي ديگر به درون نازل مكش خود باشد. هد استاتيكي قطعا در اين حالت صفر مي شود و اين كه مشخصات سيستم در اين حالت ثابت باقي خواهند ماند. جا به جايي اندكي را منحني سيستم تجربه خواهد كرد. از همين رو هم صرفا به ترسيم منحني پمپ در انتخاب آن نياز است و معمولا اين منحني با منحني سيستم در نقطه طراحي مورد نياز تقاطع مي كند. جابه جايي اندكي در منحني سيستم و يا منحني پمپ در حالت كاركرد متعادل ، به وجود خواهد آمد و نقطه كاركرد درطول زمان كاركرد پمپ در مقدار جريان طراحي شده باقي خواهد ماند.

ابتدا تامين كننده پمپ نوع پمپ مورد نياز را در انتخاب پمپ براي چنين سرويسي ، انتخاب خواهد كرد و الزامات هيدروليكي نظير هد وجريان پمپ را از روي منحني هاي عمل كردي انواع مختلف از آن نوع پمپ با هم مقايسه مي كند. بهترين انتخاب در واقع از بين آن پمپ ها مربوط به پمپي خواهد بود كه منحني آن هر چه بيشتر به نقطه بازدهي بهينه BEP نزديك تر باشد.

جريان طراحي و معمولا اندكي به سمت چپ نقطه BEP در بهترين گزينه انتخاب شده در روي منحني مي باشد؛ و دقيقا اين شرايط باعث مي شود تا پمپ در شرايطي كه طراح سيستم مشخص كرده با بازدهي خوب و بسيار آرام عمل نمايد.

سيستم انتقال غير پيوسته (بسته اي) Batch transfer system

مقدار هد ديناميكي كلي در سيستم هاي انتقال غير پيوسته و در وضعيت تغيير معمولا به شكل ثابتي بوده است كه از اين رو هم بيشترين تغيير هنگامي به وجود مي آيد كه مخزن تامين مايع به شكل خالي باشد. در درون آن مخزن اين وضعيت مي تواند كه باعث كاهش سطح مايع شود و معادل آن باعث افزايش هد استاتيكي كلي در پمپ مي شود. در زماني كه مخزن مكش پمپ پر از مايع بوده باشد و اين كه مخزن خروجي پمپ هم به شكل خالي باشد. در آن زمان معمولا پمپ با كمترين هد شروع به كار مي كند. پس زماني كه مخزن مكش را پمپ خالي كند آن گاه مقدار هد نهايي پمپ Ultimate Head به اندازه هد استاتيكي كلي رسيده و در اين نقطه است كه پمپ بايد متوقف شود.

اما زماني كه پمپ شروع به كار كند سطح مايع درون مخزن مكش افت كرده و در نتيجه هد استاتيكي كلي به واسطه اينكه پمپاژ بايد بالا برده شود افزايش مي يابد. اين هد تحت عنوان هد متغير شناخته شده و براي كليه نقاطي كه بين منحني كمترين هد lowest head و هد نهايي ultimate head قرار مي گيرند تعريف مي شوند.
بيشتر مهندسين بر روي هد نهايي اشتباها متمركز مي شوند و بايد بگوييم كه به اين خاطر است كه اين هد بيشترين مقدار هد استاتيكي كلي را دارا است ؛ و به عنوان بدترين شرايط عمل كردي پمپ در نظر گرفته مي شود.

در تفكر سنتي فرايندي، فرض بر اين است كه در اين شرايط كه پمپ در بدترين وضعيت ممكن است و نمي تواند كه عمل كردي را داشته باشد قادر خواهد بود كه در ساير وضعيت ها داراي عمل كردي مناسب باشد مي تواند كه مورد استفاده باشد.

در صورتي كه در نقطه انتخاب پمپ بدترين وضعيت مورد استفاده قرار بگيرد مي تواند كه اين نقطه به صورت اتوماتيك و به عنوان بهترين وضعيت باشد زيرا اين نقطه اي است كه پمپ و سيستم با يكديگر منطبق شده اند.

به عنوان جريان طراحي سيستم اين تفكر فرايندي، در واقع بدترين شرايط در حال حاضر است. در صورتي كه اگر جهت كار كردن در نقطه بهينه بازدهي پمپ A را در جريان طراحي كار انتخاب كنيم آن گاه مي توان كه ارتباط پمپ انتخاب شده را با هر سه سيستم مي توان نشان داد. زماني كه سيستم در كمترين مقدار خود شروع به كار مي كند آن گاه پمپ انتخاب شده پمپ A تحت شرايطي نا پايدار در قسمت راست نقطه بازدهي بهينه عمل كرد خواهد داشت و ميزان جريان عبوري از آن (دبي) از مقدار اصلي تعيين شده براي آن پمپ خيلي بيشتر خواهد بود.

از اين نقطه، به آرامي و به صورت عمودي سيستم متغير Variable system به سمت سيستم نهايي حركت خواهد كرد. در اين صورت نقطه كاركرد به قسمت پشت امتداد منحني پمپ و به جريان طراحي منتقل شده و پمپ در اين نقطه عمل كرد آرامي خواهد داشت.طبق دستاورد هاي ما نتيجه مي گيريم كه در اكثر مواقع تحت شرايطي متفاوت پمپ كار خواهد كرد كه ميزان قابليت اطمينان را اين به ناچار كم مي كند كه باعث بروز خرابي مي شود. در صورتي كه براي عمل كردن پمپ B در جريان طراحي و بر روي پائين ترين قسمت سيستم (Lowest system) باشد نقطه كاركرد آن از يك شرايط قابل اطمينان به سمت بازدهي كمتر و شرايط با قابليت اطمينان كمتر كه در سمت چپ نقطه بهينه بازدهي مي باشد حركت خواهد كرد.

از آن جايي كه مايع با سرعتي كمتر از مقدار تعيين شده منتقل مي شود و پمپ هميشه در حال عمل كردن با نرخ جرياني كمتر از آن چه كه انتخاب شده بود عمل خواهد كرد يكي از بدترين حالت هايي كه در اين شرايط وحود دارد در واقع زماني است كه براي كمترين سيستم پمپ انتخاب شده ممكن است كه منحني عمل كرد آن به صورت تخت باشد و نتواند كه سيستم نهايي را در نقطه اي قطع كند؛ و در واقع به اين صورت كه مخزن مكش پمپ هرگز خالي نمي شود زيرا كه هد نهايي هرگز به آن نمي رسد.

زماني مي توان وضعيت بهينه را بدست آورد كه پمپ C و دبي طراحي آن بر روي سيستم متغير variable system بين كمترين سيستم و سيستم نهايي است انتخاب شود. اين نيز معمولا باعث ايجاد بيشترين بازدهي و قابليت اطمينان خواهد شد. در صورتي كه براي چنين سيستمي يك پمپ انتخاب شود، در واقع اين اطمينان حاصل مي شود كه اين پمپ كليه شرايط عمل كردي را كه در معرض آن قرار مي گيرد را قادر است تا براورده سازد.

براي به انجام رساندن چنين موردي، در واقع تنها راه ترسيم يك منحني سيستم براي شرايط مختلف پمپ ها با همه ان سيستم ها است.

مطالعه بيشتر در رابطه با انواع بوستر پمپ هاي شاختماني و آبياري : بوستر پمپ

گروه صنعتي و فروش صنعت فا

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تمام حقوق اين وبلاگ متعلق به پمپ و موتور ديزل مي باشد
طراحي قالب : بلاگ اسکين تبديل قالب تک بلاگ